Hoe werkt het ...

gezinDe speltherapeut biedt een kind de gelegenheid tot het (her)beleven van ervaringen en helpt een kind om meer begrip voor zichzelf en zijn omgeving te krijgen. Zo kunnen kinderen hun eigen mogelijkheden ontdekken en (weer) in hun kracht komen te staan.

Voor jongeren en volwassenen met of zonder (licht)verstandelijke beperking kan speltherapie goede mogelijkheden bieden. Het onder woorden brengen van gedachten en gevoelens die lastig zijn “Spelbeelden in Beweging” (Narratieve Sandplay) kan dan een goed middel zijn om zich te uiten en te laten zien wat hun bezighoudt.

Spelbeelden in beweging
Spelbeelden in beweging is een non- verbale behandelvorm die gebruik maakt van verschillende soorten spelmateriaal en het verhalend vormgeven. In een spelbeeld kan iemand zijn (levens)verhaal vertellen en daarin ondervinden wat hij/zij belangrijk vind en al spelenderwijs zijn/haar eigen unieke vermogens (her) ontdekken.