Werkwijze speltherapeut Kind bepaalt het spel

Voorafgaand aan de behandeling is er een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek. Tijdens dit gesprek bepaalt de speltherapeut samen met u welke aanpak het beste aansluit op uw vraag of die van uw kind. De behandeling kan dan bestaan uit speltherapie, spelobservatie of opvoedingsondersteuning.

Welke behandeling wordt gekozen, ouders -en eigenlijk het gehele gezin- spelen een belangrijke rol. Een goede samenwerking is onmisbaar en heeft een positieve invloed op het verloop en effect van de behandeling. Daarom is er gedurende de therapie regelmatig contact tussen de speltherapeut en de ouders om informatie van thuis, school en de therapie uit te wisselen.

Speltherapie
Speltherapie vindt plaats in een spelkamer. In deze kamer is een ruime keuze aan speelgoed voor handen van poppen, auto’s, water, zand en tekenspullen tot bordspelen en kaartspellen. Het kind bepaalt wat en waarmee er wordt gespeeld.

De therapeut volgt het kind in het gekozen spel en leert zo de zogenaamde speeltaal van het kind begrijpen. Als zij het kind begrijpt, kan zij helpen bij het uiten en verwerken van belemmeringen en het kind inzicht geven in zichzelf en de situatie.

Opvoedingsondersteuning
De therapeut kan ouders ook één op één begeleiding geven. Dit kan als aanvulling op speltherapie, maar ook als behandeling op zich. Tijdens deze gesprekken krijgen ouders of opvoeders tips, trucs en een plan van aanpak voor de omgang met én de situatie van het kind.

Spelobservatie
Heeft u het idee dat uw kind niet lekker in zijn vel zit, maar weet u niet precies wat er aan de hand is? Dan kan spelobservatie interessant zijn. De therapeut observeert uw kind drie keer een uur in de klas en drie tot zes keer in de spelkamer. U ontvangt op basis van deze observaties concrete tips en een advies voor een eventueel vervolg.

Gezinssessies
Deze sessies kunnen onderdeel zijn van de therapie. Door het samenspel tussen ouder en kind en broers en zussen te bekijken kan met praktische adviezen het contact tussen de gezinsleden onderling bevorderd  worden.