Voor wie is speltherapie Als praten niet helpt

Speltherapie kan ingezet worden bij iedereen die (even) niet lekker in zijn vel zit en het moeilijk vindt om dingen in woorden uit te drukken.

Speltherapie biedt een oplossing als er sprake is van:

  • gepest worden
  • faalangst of verlatingsangst
  • problemen met het uiten van gevoelens
  • weinig zelfvertrouwen of een negatief zelfbeeld
  • gedragsproblemen of hechtingsproblemen
  • moeilijkheden in de omgang met leeftijdsgenoten of volwassenen
  • moeilijk verwerken van verlies, een echtscheiding of een andere vervelende gebeurtenis
  • acceptatieproblematiek bij onder andere chronische ziekte, lichamelijke of verstandelijke beperking, ADHD, hoog begaafdheid of adoptie.